Appsolute

Appsolute

Znak dla programistycznej grupy developerskiej z Warszawy. Pragmatyczny oraz idący z jakością.